A,Lindberg

Affe som vi kallade
honom.Fem år på
Valand - jobbade med
figurer,måleriet och
var inspirerad av Cezanne.
Mäktiga stilleben och
frodiga svenska landskap.
Hans arbeten med ljuset
och dess effekter fann
inga gränser menade han.

Kommentera här: