Topelius skrev:

För livets lugn-det är min tro
Behöver man så ringa,
Min rikedom är hjärtats ro,
Fast skatter har jag inga..
 
Ro i själen btyder allt
Så länge jag ha levat,
Annan rikedom förpassas
Bortom allt förevigat.
 
Zacharias Topelius

Dikt

Låt oss bärga undan tiden
Nån ädel handlings skatt,
Dygden,hoppet,o sinnesfriden
Följer oss i ålderns natt.
 
Esaias Tegnér