Vår tid...

Vår tid har tyvärr skapat 
ett svårt socialt samhälle,
som kommer bli ännu värre?
 
Vi människor ha kommit in i
en svårt situation -en farozon
som plågar oss varenda dag.
 
De ensamma har det svårast.
resten lider av prestationsångest,
men ändå finns ha-begäret kvar?
 
Människan flyr i dödens närhet
åt fel håll,en sån människa behöver
hjälp,vården och bra omsorg...
 
Men den stora besvikelsen
i dag är att kristendomen-
är så gott som borta blåst?
 
Gudstjänsten kan vi klara oss utan,
men vägvisarna i kristendomen
sköljer man ej bort med vattnet.
 
Hur kunde kristendomen så
försvinna i grundskolorna?
Hur var detta möjligt, det bästa.
 
Det var det bästa jag hade i skolan.
Där läraren,ibland jag själv
sade några väl valda ord.
 
Innan vardagens bekymmer började.
för de fannas även i skolor/skolsalarna
kristendomens budskap om försoning.
 
Förkunnelsen har ingen dött utav.
vi måste få tillbaka dessa samlingar
som vi hade på 70,talets levande kyrka?
 
he

Att finna..

Den kollektiva pluralismen
har skapat en samhälle,
av ett individens samhälle
 
Där den lilla människan
kommer bort sig i konsumtion,
och ett dåligt sossesamhälle.
 
I sin inre splittring behöver
hon hjälp,att få tillbaks
det som gått henne förlorat.
 
De individer utanför detta
sociala nät av förtvivlan-
reser utomlands på sin ledighet
 
Istället för att lära mer om sitt eget land.
ty den bästa resan "är resan innåt sig själv"
där övning i självkännedom kan börja.
 
Man behöver ej söka kyrkan
eller kristendomens lärar -
för att kunna lära detta viktiga?
 
Att söka,är att finna de bästa målen.
konsumtionssamhället drar ned oss
i idel problem,pengarna,våldet,o ett bra liv.
 
Att finna en bra väg är av största vikt.
människan är ett offer för allt detta -
frågan är bara..hur länge till?