Osäkerheten.

Den tråkiga osäkerheten
Den osäkra tråkigheten.
Den tråkiga säkerheten.
Och den säkra tråkigheten.
 
Allt låter så väl och bra..
Men aldrig den säkra tråkigheten,
Och aldrig den tråkiga säkerheten.
 
För då haltar sanning och rythm.
Någonstans måste vi säga NEJ-
Det är människans villkor.?
 
AnnaGreta Wide 1920-1965

Amazon.

Svärd som fäktar
mot övermakten,
ska slås sönder.
 
Starka trupper
har enligt ministern,
ej gjort särskilt mycket.
 
Detta tyckte redan
Karin Boye från Alingsås-
för att allt ska gå i lås.
 
Mörk var hon me stora ögon
klädd i svart när hon försvann.
dit ingen väg man fann.
 
Intresset vid försvinnandet
var ett riktigt pådrag,
utan hjältar man hann
hitta henne efter det hon försvann.