Morgondag.

Mycket har varit.
mycket kommer att hända,
i en annorlunda värld.
 
Vi tala skriva om naturen,
detta under vi ej kommer förbi
det ha Gudarna satt stopp för
 
De Gudar som ej likna oss
små svaga,eländiga lögnare-
som ej liknar nåt annat?
 
Ägodelar,pengar o makt
är det som mest förekomma,
makt som de ej ger folket?
 
Ändå känner människan makt.
vilja till förändring,
speciellt vid ett valår.
 
En begränsad makt
i en begränsad tid-
i ett förvirrat samhälle.

1900,talet icke bara Lenin.

Arbetarrörelsen tog mer fart i början av seklet,med såna hjäpredor som Amelin.och alla proletärer med en stadsminister som "närmar sig folkviljan"det här var livsviktiga kämpar i en ny demokrati.Mycket av det Amelin kom att uträtta icke endast som konstnär,utan mer som en kämpe för demokratin var att han var invandrare.Den rätta sortens invandrare således han kom hit från USA-och Lincolns demokrati.
 
Socialismen var han trogen livet igenom,o den moderna Ryska konsten var för honom intressant.Sen hjälper Xet in honom på den svenska scenen,och de gör många utställningar i landet.Så Charmören o nydanaren Amelin har varit en livlig konstnär o bidragit till mer fart i svensk konst,än någon annan konstnär.Och absolut ensam om att ej ha gått i några konstskolor alls - och ändå lyckades han vidröra,och samsas med så många av de etablerade.