Tid för dikten.

När som helst kan en människa dö,
det är som när man blåser ut ett ljus.
 
Men med andelivet är det inte så-
där är det istället anden som blåser.
 
Människor vet så litet om dessa ögonblick,
och vad som innerst inne plågar våra själar.
 
Människan är så ytligt inlånade,
de vill inte förstå eller bida sin tid?
 
Men visst är det skönt att kunna tro-
vi tycks försaka friden och trösten,
 
I dag har förnekaren slagit till igen,
och stött bort sökarens roll..
 
Denna eviga kamp om kristus -
som aldrig släpper jaget i människorna?

Eken i Dannike.

Ekar är förunderliga träd - den här enorma eken står vid vägen till Dannike någon mil från min gård. Vi har alltid undrat hur många år den kan vara men får olika uppgifter varje gång av ortsbefolkningen.Men mera allmänt kan jag nämna det att detta är Skandinaviens största träd med en stam upp till 30--40 meters höjd.
 
Trädets omkrets är 3 till 4 meter vid 50 års ålder. Vid mycket hög ålder murknar trädet innifrån och brukar bli ihåligt som denna Eken är vid Dannike.Då beräknas trädet vara 200--250 år gammalt. Ekträden kom in i Sverige för ungefär 900 år sedan. Jag har alltid varit fascinerad av detta mäktiga träd som tyvärr ej finns nära Ängliden utan detta är det som jag har närmast mig här ute på landet. Vid Torpa gård finns däremot mycket Ekar på sluttningen mot sjön - där händer det jag sitter på somrarna ibland med en kopp kaffe.
 
                   Lowe Kroon Ericson                Foto