Lusten att lära..1

Är ett bra motto för kunskap sa de ofta på skolorna.Och det gäller i högsta grad även för konst i alla de former vi känner till.Det börjar med studier i de öppna skolorna,och i de allmänna organiserade studier SKR drev,fram till för några år sedan.Jag deltog i Holmens bruks studeicirklar som blev mycket omtyckta o välbesökta.
 
Man märkte första gångerna att "rädslan för att ej tala samma språk"fanns där men blev bättre efter någon vecka i detta sällskap.De som suttit med i andra skolor tidigare tog för sig rejält, men det blev bättre ju längre tiden gick.Jobbigt blev det för vissa att hänga med då kunskapsnivån hos gruppen var så ojämn, men oavsett detta kunde de hänga med hela kursen -och fick det vackra Diplomet inramat som ett tecken på godkännandet.

Kommentera här: