Konstens vara...1

Eller icke vara har diskuterats mycket länge.Det var inte så länge sedan jag uppmärksammade en artikel i DN där det i en så kallad debattartikel gick "till hårt angrepp mot borgerlig konst".Det skulle handla om konstens frihet var meningen,men arten som sådan kommer aldrig att bli just fri? Jag har här på sidan ibland tacklat problemet utifrån att jag anser den Borgerliga konsten får mera utrymme i tidningar och media. Men tycker att angreppet var felaktigt o stöder det ej i dag heller,allt skall vara fritt i en rådande demokrati anser jag.
 
För klassamhället finns kvar och det kommer säkert att bestå långt in på 2000-talet om vi ej hemsökes av nationalismens andar,då kan allting förändras till det sämre skulle man kunna skriva?För vi som håller på med detta FRIA jobb vi "vägrar erkänna"att våra bilder ska stå i nån relation till det nuvarande samhället.Dessutom hjälper samhället EJ till i den utsträckning man skulle kunna önska sig som frimurare?

Kommentera här: