Expressionistisk prosa -

Som jag läst av bland annat Pär Lagerkvist trodde jag först bara tillhörde konsten.Ja jag menar expressionismen som betydelse/ord vill säga.Så när jag märkte att det förekommit rätt mycket i en del böcker tyckte jag det var rätt konstigt att jag ej sammankopplat just begreppet med just Lagerkvists diktning.?Däremot hade jag hört/läst om expressionistisk dramatik o de kammarspel av diktaren jag tidigt läste om.
 
I Ordkonst o Bildkonst gav han ut samtida litteratur och kritiserade allmänt andra skribenter att "låta bli gräva i själens djup"denna smaklösa outtröttliga lust hos vissa författare.Så denne kände Växjöbohem backade inte för så kallade nyheter,men hade tidigt klart för sig att han skulle bli författare,o det är vi tacksamma för i dag.Och hur ofta skrev han ej orden som biter sig fast än i dag:
 
Ångest,ångest är min arvedel,
Min strupes sår..
Mitt hjärtas skri i världen.
 
Det där var även inledningsdikten i vissa föreläsningar han ofta hade.Där känsloläget blir extra kraftigt genom dessa upprepningar Lagerkvist förtjust alltid använde.Fri vers var enligt honom ett måste för expressionismen ty det visar hans stämningsfyllda dikter genomgående anser många av våra litterära fenomen.

Kommentera här: