T,Tranströmer

Man kan skönja att hans texter från femtiotalet mer beskriver en romantisk parentes mellan två decennier.Men det är delvis en överdrift av de där journalisterna som ska peta i allt och intet? För vid sidan av allt han skrev om sorglösheten och idyllen förekom texter som kretsade kring årets alla årstider.Motiv från vintern, våren sommaren & den förnämliga hösten.Sådana stämningar mötte man ofta hos Tranströmer,,litet tillspetsade.
 
Hans debut "sjutton dikter"1954 var det första jag hade med skalden.Som i ett enda slag gjorde sig känd för den svenska allmänheten då han presenterades av TV,mediet som slår hårt.Dikten resan tog jag till mig genast där han fångar atmosfären i ett tunnelbanetåg o jäktet där.Och där vi människor tycks sakna identitet?
 
Tåget kom o hämtade
ansikten och portföljer.
 
Tåget förde med sig
ytterkläder och en rad själar..
 
 

Kommentera här: