Saknar Ellen Key

Vad skulle passa bättre än en kvinna med civilkurage i Ellen Key? Som var en portalfigur i kvinnokampen tidigt 1900tal i det här landet.Hon var den första kvinna som offentligt "krävde kvinnors rösträtt".På tröskeln till det nya seklet som ändå blev så händelserikt.Och det första jag fick i mina händer var boken "Barnets århundrade"där Key krävde en examen o betygsfri skola för arbetarklassen,så dessa lättare skulle komma in i samhället.
 
Eftersom det i sin tur ger stort utrymme för självstudier o självverksamhet. Så Ellen Keys inställning präglades av en stark utvecklingsfas med stor optimism med tro på freden kärleken och ett gott liv. Jag vet ej om hon påverkade reformen som kom senare 1921...då våra kvinnor fick allmän rösträtt? Många tror det var på det sättet? Att hålla kvinnorna utanför rösträtten i sitt land - är ju så jävla dumt o mossigt så man baxnar i dag över eländet.Vi kom sist av de Nordiska länderna med denna reform som togs i riksdagen det året.
 
Nisse Ferlin skrev denna dikt som anknyter till händelsen.
 
Si,världen är förklarad i vetenskapens ljus
fördunstar all vår oro och smärta,
Nu är det inte långt emellan människornas hus-
men,långt mellan hjärta och hjärta..

Kommentera här: