Problemet,avkristningen..1

Det är välkänt för oss alla/nästan/så här en bit in på 2000,talet att kristendomen har hamnat på undantag.Och vad värre är att den nästan helt kommit bort i vår diktning? Det här tog Affe Ahlberg upp i en av sina sista böcker där han ifrågasätter den "utarmade kristendomen"som så länge varit allmänhetes trygghet o värn.
 
Den religiösa problematiken är besvärande o har varit ganska länge nu.och inte för att diktarna där tunnats ut och fått folken att lämna all sin tro,eller den lilla tro de ändå tycks ha haft och anammet som ett stöd i sina liv.utan för att grundtron "ej längre finns hos svenska folket"? Men det betyder inte att nutidens diktning /den finns/är slut utan att den fått andra formella positioner,i de tidskrifter som finns bland oss i handeln,mest i speciella butiker.
 
Det gäller att först komma tillrätta med den där sabla aggressiva förnekelsen som de resignerade individerna alltid bjuder oss andra på utan att först lugna ner sig och börja tänka förstående? Jag säger inte att de ska sluka allt detta för dem motsatta språkbruk - men jag önskar de bättre kunde lyssna efter och se tiden på ett bättre sätt?För det ska jag bara skriva mina vänner att Ateismen är värre än de värsta svordomarna.

Kommentera här: