Ögonblick.

Vi hade några ögonblick
med vattenytans ljus
De glimmar som bergkristall,
i vardagens grus..
Svala och susande därunder.
 
Liv ge mig dessa timmar.
Jag ska samla allt i dem
där jag står på det nedersta steget
och vi ska kalla dess eko för vårt eget.
 
R,Bengtson ur ny lyrik

Kommentera här: