I skuggan Realism.

Mycket av den lyrik som skrevs tidigare är nog en efterklang av romantiken.Människor i dagens samhälle förefaller vilja behålla realismens grundvärden av nån anledning? Det abstrakta tillhör realismens rakt på fundament på ett konstigt sätt,poesin o det drömska kommer bort helt enkelt.Ty det abstrakta uttrycket är kärvt o ovänligt.
 
Dock,mitt kval o hjärta
i denna stund av text,
vad kommer ur smärta.
 
Ack,nog är allt fröjd
som människorna känna,
blott en rådande salig höjd.
 
Men det kanske viktigaste motivet ändå är den lyriska diktningen med den nationella känslan?Där bryts bannemig många svärd för fosterlandet och all denna diktning.Ibland är det en ära i att kunna skriva sådana texter ibland inte om man ser till folk som ej bryr sig om landets möjligheter att komma vidare.
 
Så hissa flaggan högt
hissa den högt i topp.
så den blir lika hög som fjällen.

Kommentera här: