Dikt

Alla äro icke levande,som leva
Ej heller i dödens port,som öppnas
bara åt ett enda håll.
 
Den Oföränderlige formar livet efter behag
Och av döden gör han en leksak.
Våra tankar äro irrbloss som förnöja honom
med sin fasligt fladdrande lek.
 
Men,våra viljor vila ändå i hans hand
Och då du känner dig dömd -
under egen fri vilja skall du veta,
att allt är i hans hand.
 
Så frukta inte din vilja,
ty den är icke ditt redskap-
utan redskapet är hans
som skall leda dig framåt.
 
Hjalmar Bergman verkade vid samma tider som Ellen Key o framträdde först med en grupp likasinnade.De skrev realistiska texter o de kom ut en del saker på 20,talet.Men de kom från de bättre ställda,nämligen borgerligheten & sin konstnärliga särart utvecklade dessa gossar hela tiden,o med bravur som jag sett.Och än mer kom efter 20,talet
Hj,Bergman F.1883--D 1931,precis före kriget

Kommentera här: