Atmosfären 2

Som gällde våra två större städer i landet,så när det gäller Göteborg där jag var bosatt ganska länge så har den stan präglats av Holländare o Britterna.Så mycket är präglat av Britternas stadskärnor o sammanfaller med hur de har det där borta på den stora Ön.Så begreppet Lilla London är inte så dumt faktiskt?
 
Mentaliteten som jag nämde i fredags är praktisk o klar common sense på något sätt?Med måttfullheten,bräkigt Göteborgsprat,och en viss typ av skämt som man kan uppfatta som anglosaxisk?Jaa det är så här många av oss uppfattar staden Göteborg än i denna dag..även bland konstfolk o intellektuella?
 
Där då den Stockholmska anti-snobbismen hänger med som ett vått lakan,och har kanske med att göra Göteborg inte är den kungliga huvudstaden,många tycks anse att så är fallet?Med andra ord saknar det intetsägande hovet med prinsen o de båda Bernadotterna i de unga kvinnorna som lever på våra medborgare.Där det fjäskas o fjantas så förskräckligt för denna "årvda ämbetsmanna-klass",med allt vad detta medför av snobbism o högmod.Nåja förstå mig rätt...där grädden blir tjockare medan tunnmjölken finns i Göteborg o övriga delar av landet.

Kommentera här: