Religionens famn.

För tron och vår dyrkan
av eviga perspektiv,
kan jag ej hejda mig?
 
Jag känner evangeliets
tunga budskap,trots de
blytunga teologiska texterna.
 
Där oändliga skapelser
finns i mitt inre - 
och som upptas
av kärleken till nästan?
 
När civilisationen vacklar
och samhället sviker oss,
ska man stå under Jesu
stjärna,som kan ge skyddet?
 
Det är till det kristna arvet
vi alla då skall vända oss,
där kan den politiska
piskan ej påverka vår tro.
 
Då,och först då
är vi i religionens famn,
då kan vi i obekante Jesu
jobba för kyrkans skull..........
 
he.
 

Kommentera här: