Pär Lagerkvists

Bokutgivningar var mycket betydande då de gavs ut i handeln,i början av 60,talet.Och för många ännu i dag som för min del som åter läser om just boken "Det eviga leendet".Som borde tillhöra diktarens allra främsta utgåvor,och rikaste skapelser i vår inhemska litteratur.Även om man sneglar en smula mot utgivningen Sibyllan som ej står Strindberg efter i innehåll o dramatik?Men varför tala om dem..när man ännu kan läsa böckerna?
 
Men man är maktlös
i ett evigt beteende
som irrar omkring.
 
Och är det då denna enhet
vilket gör din gudom så odödlig.
Och är du en i församlingen
 
Med tiden o kärleken som straxt
vissnar i klagoljuden,för då är
det efter dig jag ännu famlar
Och dig jag söker överallt?
 
P,Lagerkvist 66

Kommentera här: