Närvaron.

Vi har kretsat
så nära Döden
så oerhört länge
 
Så till slut föll det
in i mina drömmar,
påtagligt besvärande.
 
Även scener där vi
dör tillsammans,
gav förklaringar.
 
Men,på ett svårbegripligt
plan som sen visade sig
vara "närvaron",
 
Det fanns ingen början
men som alltid med döden,
ett defenitivt mörkt slut,
 
Så vår omhuldade verklighet
som vi gagna sån möda,
kom här helt bort..
 
Och förblev en väldighet
med allsmäktig ande i
mitt vakna,nya liv.
 

Kommentera här: