Lexikon ett stöd.1

Av alla de tänkbara Lexikon som kommit ut i handeln tycker jag att Svenska konstnärer är den både billigaste och mest upplysande boken.Över en biografisk Uppslagsbok om de människor som "arbetar seriöst"med måleri och grafik i vårat land - och för varje utgivning kommer det en del nya namn in till läsarens trevnad,o kunskap.
 
Boken omfattar ungefär 7000 konstnärer så det finns att välja på, vilket namn man söker,vilket pris man söker,och hur man lättast kan komma i kontakt med konstnären.Det bästa vid såna köp är att SÖKA UPP konstnären i hemmiljön,men en del föredrar att gå via gallerier som blir både dyrare o opersonligare.Med målaren får man bäst pris och kan få byta inom en tid..ett slags öppet köp som är en fördel då man bör tycka om tavlan i sin egen miljö?

Kommentera här: