En tanke..1

Är det inte så varje epok präglar sin tids människor? Och att vår konsthistoria handlar om denna elit o deras smak i konsten,som jag var inne på för en vecka sedan här.Och den här långa historien handlar ju bara om dessa individer ,och ofta har det hänt att det vänt till folkets fördelar som alls inte är några dumbommar.Många kan lika mycket.
 
För är det inte så som det är i politiken(en skaplig jämförelse)att konstens segrare skriver historien? Tja han Picasso är ett annat bra exempel på vad jag menar...De där akademikerna för fram vissa konstnärers segrar och de blir för folket stora köpobjekt - för kapitalisterna för vanligt folk har inte de pengarna kan inte slänga upp såna summor på bordet för att ha "ett känt namn på väggen".Så jag kan förstå de konstnärer som reagerade och till och med skändade många kända namn som fick denna draghjälp av just eliten? 

Kommentera här: