En mening

Människan är komplicerad
hon förutser så mycket.
 
Människan är misstänksam
avvaktande mot nya saker.
 
Ur ett andligt perspektiv
krymper vi tyvärr alltmer?
 
Vi kan ej se livsdugligheterna
som kan ge stöd åt våra liv?
 
Duglighet är att vara tillgänglig
inge förtroende,inför andra.
 
Människan är en underlig varelse
med en förunderlig sinnevärld.
 
Där så mycket ont framsprungit
men,det finns en psykologisk sanning?
 
Där vår kraft kan fullkomnas
I att bryta vår innersta svaghet?

Kommentera här: