En hägring

Någonstans
I hjärtats
laglöshet..
 
Uppstår frågor
Ett sökande
efter nåt annat.
 
Detta världsliga
som möter oss
hela tiden är
 
Ej det jag söker
det måste finnas
någonting annat?
 
Men är vi då mogna
för det Kristna arvet,
och teologin?
 
I just det vägskäl
där min hägring
uppstod först?
 
Vi kan ej undkomma
mellan skuggorna,
med floskler?
 
Än en gång
vi måste vara
förnuftiga o upplysta.
 
För att stilla vårt 
behov av bättre liv
under den korta tid
 
Vi är Jordens
svåraste,besvärligaste
och förstörande gäster.
 
he

Kommentera här: