Dikt.

 
Bilden av vatten
är alltid blå,
Varför är det så?
 
Bild i det blå
är en annan sak,
det vet Du.
 
Man höjer blicken
från det rörliga vattnet-
och allting blir då ljust.
 
Isvak som bilden heter
med enkel guldram,
passar så fint, nästan
som himlatoner.
 
Dessa himlatoner
är upphov till många motiv,
när jag kommer igång o har driv.
 
 

Kommentera här: