Ändå inblickar

Att försöka ge en överblick av svenskt måleri av äldre konst är alltid svårt o litet komplicerat.Eftersom det är svårt se skogen för bara träd,ty varje översikt innebär ett ofrånkomligt utval/eller urval av så många.Ur mitt perspektiv kan man dela på den nyskapande konsten i två delar.Men förhoppningen har ändå varit berätta litet om konsten.
 
Om inte annat ge ett stöd i studier av vad som förekommit här hemma o speciellt i Stockholm och Göteborg,även i Malmö stad.Och det är detta 1900,tal som är mest intressant för det som skett här har ju funnits på andra håll jag tänker på Köpenhamn som är mer internationellt med sina visningar o är fortfarande.
 
En del har klagat (påvisat)att jag ej lagt upp det i kronologisk ordning,men det tar ännu mera tid än att plocka ut saker med målare och allt annat omkring konsten,så detta tar jag ej till mig överhuvudtaget.Detta är en liten anspråkslös blogg som jag skriver för mitt höga nöjes skull - och därför att intresset för det här är stort,intressant.

Kommentera här: