Lära för livet.2

Till Holmens bruks hör även numera Fiskeby utanför Norrköping.De hade visserligen innan en akriv förening med många medlemmar,men sen sammanslagningen på 90,talet finns 1000 medlemmar o det är bra med tanke på folkunderlaget i Östergötland.Under förra hösten var det studiecirklar som hölls av Bia Mankell.
 
Där ingick studier av "Utländsk konst"vilket ej är vanligt i de här sammanhangen,och man fick än mer veta om de kända namnen i 1900,tals konsten,jag tänker på E,Munch,Picasso - Monet - och C,Larsson med flera.Och sedan besökte vi muséet i Peking för att se orginalmålningar av dessa konstnärer,och det var en bra final det.

Kommentera här: