Drömmen o tryggheten

Fyller även diktarens "drömmar"och tar upp så mycket i hans gärning,och det händer att ljuset blir överväldigande i hans saker.Ty att leva i glädje är lika med att gå klädd i sol.Men ingen som läser Setterlinds dikter mellan 1948 till 1991 kan undgå att märka att hans pris är högt. Han blev mot ålderns höst lätt förvirrad, av sin sjukdomstid.
 
Ändå gav han ut diktsamlingar som fick bra kritik o mötte en bred publik.Jag minns boken Hjärtat o trafiken som kom senare i livet.Såvisst har Setterlind skapat en bra bild av den svenske "blonde diktaren"eller om poeten som lekte i sanden intill havet,,,,,,,,,,Ur sin nöd bröt han ändå fram med skarpa dikter och satte sin personliga prägel på dem språkligt o rythmiskt,som han var en mästare på denne underbare skald.Och dikten till Louis Armstrong kommer jag  aldrig att kunna glömma - synd att ej Armstrong med sin trumpet kom från himmelen o lirade till....

Kommentera här: