Reglerad 1967-68

Sedan 1967 blev allt reglerat och då var det Arbetskraftsinvandringen från våra utomnordiska länder.När sen läget blev kärvare framåt 70,talet stoppas helt folket över gränserna,kloka beslut som helt saknas i dag.Och kan ni tänka er att 1986 fick vi bara ta emot 257 stycken så snacka om kloka beslut av dåtidens folkvalda.Och ordning på torpet.
 
Och så här var det ett tag framåt slutet av 1986 /när jag flyttar till ett torp/ja sen kom allt från mellanöstern som Buch fixade till då de trodde sig kunna införa demokrati där, ett hopplöst projekt som borde ha stoppats?Eller gällde det bara att komma över all olja där hos den störtade Saddam Hussin? Vad är sanningen här om jag frågar?
 
Och som vi vet finns det olika slag av invandring i vår egen tid.Arbetskraftsinvandringen är nu utesluten,av den totala vandringen vi ser numera.Nu gäller det mera flyktinginvandringen o där det tillkommit lycksökare,som sticker för att få slippa krigen och få en snar försörjning även om det i stort ej blir bättre? För alla de som bor i utkanten av våra städer Stockholm,Göteborg och Malmö har det sannerligen icke lätt..har sett hur det ser ut nyligen i Malmö.
 
De första som stack var förfölja av egen regim,,de var inte längre önskade i sina länder.Och efter 2014- 2015 har vårt land allmänt sett betraktats som "en mycket generös nation"o tolkningen runt om i mellanöstern har givit många dessa individer chansen att komma in i Sverige,mycket på lögner,och att de så lätt får sina uppehållstillstånd?Inget annat land har sådana bjudningar så här torde vi vara världsmästare? 
 

Kommentera här: