Problem med dikten

Ja det är välkänt o ofta framhålls det, att svensk diktning nu inpå 2000-talet kommit en bit längre.Den svenska dikten som jag är bekväm med vill jag undersöka vidare o det kan komma in internationellt också?Ty i vår tid trots orosmoln med flyktingar o dåliga tjänstemän/ ja jag vill ej skriva namnen igen är rädd bli tjatig?
 
Så har det ändå kretsat kring det "religiösa arvet"som jag hellre vill återkomma till eftersom det här är så mycket viktigare för oss samtida människor,för att bättre vara rustade.Givetvis betyder det här inte att vi skulle ha ett större antal positivt kristna individer,även om man kunde anföra namn som Lagerquist o Larsson och andra.
 
Men betydelsen att vi diskuterar dem o vad de ändå skrivit i ämnet kan vi aldrig förbise,eller kasta bort?Utan här är ju språngbrädan in i det hela...att vi kan bli engagerade äntligen och försöka komma närmare de religiösa frågorna som hopar sig även i vår tid?Varför ska vi resignera som gruppen ateister Då stå vi kvar på precis samma ställe hela tiden -vi kan finna en styrka i att bara engagera oss,,,många ha gjort denna erfarenhet o blivit medvetna.

Kommentera här: