Om konsten.1

I ett perspektiv på låt oss säga 50 år är det fåfängt att spå,eller hur den här formen kan stå sig då?Här finns många seriösa problem,om hur vi ska kunna komma vidare?Med alla ismerna och allt omkring det vi kallar konst?Det enda jag kan se är matrialets förändringar,,att exempelvis förändra den zinkvita massan så den kan torka fortare?
 
Den dynamiska utvecklingen inom skrået motsvarar också en rad förändringar utåt sett.Ja på det rent praktiska planet menar jag,här finns fortfarande många olösta problem i en fortsättning av målandet?Men mest hoppas man på den pedagogiska sidan i själva utbildningen - om den tilltar i antal genom åren eller om den försvinner?
 
Det har redan talats om att att avveckla dagens utbildning  o föreläsandet.För ännu är det många som ej vill gå en utbildning då de känner sig starka nog att "köra på egen hand",och blir som det heter självlärda.En del av skälet att de ej tror sig räcka till för att kunna söka in på en konstskola - eller på konstfack.

Kommentera här: