Nu en dikt.

I upplopp
I stormvrål,
Med svärtsans ljus-
Söker jag dig..
 
Jag söker dig
Som försvann
Till en ann......
 
Med vågrörelser
Mellan varma vindar,
Av ljudlöshet---
Väntar jag dig....
 
Jag tittar om dagarna
Bortåt vägens ljus,
Där jag såg dig.
Med svärtans flyktljus....
 
Men som optimist
Vet jag du kommer,
En dag me välbehag..
 
he.
 
 

Kommentera här: