Första samlingen.

Det första jag läste om Rydbergs diktning var de här.Liksom Tegnér återspeglar han den eviga platonska idealismen.Att det ej finns nåt oförgängligt bakom tiden och rummet...Ett samtycke således mellan diktarna.
 
Vad rätt du tänkt
vad du i kärlek vill.
 
Vad skönt du drömt
kan ej av tiden härjas.
 
Det är en skörd
som undan honom bärgas-
Ty,den hör evighten till
 
V,Rydberg 1882
 

Kommentera här: