Extasens blommor

Exstasens blommor
sträcker jag mig efter,
men ändå -
 
Har ingen sett mig
vanställd av deras gift?
 
Det undslipper endast
de döda vars ansikten
tidigare var så vackra.
 
Så vackra att vi först
trodde de sovit sig
till den goda hälsan?
 
Men,det hjälpte staden
I ett tidigt skede på
kulturens altare..,,
 
Kjell Hjerna 90

Kommentera här: